Geografik

Temel İlkelerimiz

Ölçek

Bölge, Kent, Köy, Cadde, Sokak, Bina, Oda... Coğrafi veya Mekansal... Her ölçekte, her hassasiyette konumsal veri, istenilen amaca hizmet edecek yoğunluk ve doğrulukta, hızlı bir şekilde üretilir.

Doğruluk

Projenin amacına en uygun doğruluklu konumsal veya uzamsal verinin üretimi için gerekli hizmet, teknoloji veya eğitim... İhtiyaca en uygun ve en ekonomik çözüm tespit edilir ve teklif edilir.

Evrensellik

Üretilen her veri ve sunulan her teknoloji, uluslarası standartlardaki coğrafi veri seti yapılarına uygundur. Yaygın olarak kullanılan yazılımlarca desteklenir. EPSG kodu ile tanımlanmış uluslararası koordinat sistemi kütüphanesi esas alınır.

Sürdürülebilirlik

Herhangi bir mekanda yapılmış her ölçüm, aynı mekanda her hangi bir zamanda yapılacak olası diğer bir ölçümle uyumludur. Dolayısıyla zamansal değişim ve farklılık analizlerine yönelik iş akışları tasarlanabilir.

Tamamlayıcılık

Hizmet, teknoloji veya eğitime konu faaliyetlerin her biri, bir diğerini tamamlar niteliktedir. Yatay ve dikey olarak %100 uyum ilkesi esastır.

Birlikte Çalışabilirlik

Teknik olarak her mühendislik disiplini ile entegre çalışabiliyor olmanın yanında, aynı dili konuşma prensibi benimsenmiştir. Projelerdeki bütüncül yaklaşım, bu motto ile hayat bulur.